Voortgang ProductStream / Arena PLM project bij The Interceptor van de The Ocean Cleanup


Rivieren zijn de belangrijkste bron als het gaat om vervuiling van de oceanen met plastic. Uit onderzoek van The Ocean Cleanup bleek dat 1000 rivieren verantwoordelijk zijn voor ongeveer 80% van de vervuiling met plastic. ProductStream helpt met de inzet van Arena PLM bij de ontwikkeling van het product om de vervuiling met plastic te lijf te gaan: The Interceptor.

Voorkomen dat plastic in de oceaan komt

Als we de oceanen van plastic willen ontdoen, moeten we niet alleen opruimen wat er al in de oceaan ligt. We moeten dan ook voorkomen dat nieuw plastic in de oceaan komt. In samenwerking met regeringsleiders en particuliere bedrijven is het doel van The Interceptor om tegen 2025 de 1000 meest vervuilende rivieren over de hele wereld aan te pakken.

De Oplossing

The Interceptor is het antwoord van The Ocean Cleanup voor rivierafval. Het is de eerste schaalbare oplossing om te voorkomen dat plastic vanuit rivieren de oceanen binnendringt. De Interceptor werkt voor 100% op zonne-energie, extraheert plastic autonoom en kan in de meest vervuilende rivieren ter wereld werken.

Het Resutaat

The Interceptor is ontwikkeld gebruik makend van het Arena PLM platform. In Arena PLM is de complete Bill Of Material (Stuklijst) van de Interceptor opgenomen, met alle details, de electronica en mechanische onderdelen. Arena helpt ook bij het revisiebeheer, de calculaties en het supplier management. Met het Arena supplier portal kan het team van de Interceptor daarnaast eenvoudig instellen welke leveranciers toegang hebben tot welke informatie rond de The Interceptor.

Zo is het complete team inclusief de leveranciers opgenomen in het proces en zien leveranciers altijd alles wat nodig is in de juiste versie. Hiermee is de basis gelegd voor een schaalbaar product en proces. Dit is een bijdrage aan de doelstelling om 1000 Interceptors te bouwen in de komende 5 jaar, zodat 80% van de plastic vervuiling wordt afgevangen. Dat is een mooi project om samen aan te werken, met het Riverteam van The Ocean Cleanup en partners.