TABB Interiors uit Goirle kiest ook voor Arena PLM


tabb interiors product

TABB Interior Systems

TABB Interior Systems is geïnspireerd door de vormen en structuren van de natuur, zoals de honingraatstructuur, die de kern van TABB’s producten vormt in lichtgewicht aluminium sandwichpanelen.

Toepassingen Aluminium Sandwich Panelen

De lichtgewicht aluminium sandwichpanelen van TABB kennen veel toepassingen, zoals panelen voor het interieur voor treinen, bussen, metro’s, trams en schepen. Het engineering team van TABB ontwikkelt samen met klanten vanaf concept een mooi en produceerbaar ontwerp.

train in which panels of tabb interiors are used

Toepassing Arena PLM

Alle productinformatie in één centraal toegankelijke product Data Backbone. Inclusief workflows voor het accorderen van productwijzigingen én een systeem dat ondersteunend voor ISO certificering. Er is een integratie tussen Arena PLM en Proteus ERP actief, zodat in Proteus ERP de verdere logistieke afhandeling kan plaatsvinden.

De ontwerpen worden met alle details zoals tekeningen en specificaties, opgeslagen in Arena PLM als een versie, inclusief wijzigingen die na verloop worden doorgevoerd. Zo weten de medewerkers van TABB Interiors precies welke versie er moet worden gemaakt en ontvangen opdrachtgevers plug and play het juiste eindproduct. Via een Routing in Arena worden alle betrokkenen opgenomen bij een wijziging en kunnen zij deze goedkeuren of becommentariëren.

Routings / Workflows

Een routing (workflow) is een volgorde van stappen, toebedeeld aan verschillende medewerkers en of opdrachtgevers. In Arena kan deze routing zelf worden aangemaakt en gewijzigd, hiervoor is geen IT of scripting nodig. Zo is er snel en wendbaar systeem dat eenvoudig kan worden toegepast.