ERP en PLM: Hoe deze systemen samenwerken


Wat is ERP?

Enterprise resource planning (ERP) is een bedrijfssysteem dat wordt gebruikt voor het beheer van financiële gegevens en rapportage over activiteiten, zoals boekhouding, inkoop, verkoop, productieplanning en -uitvoering en klantgegevens.

De mate waarin een bedrijf een ERP systeem nodig heeft om zijn financiële gegevens te beheren, hangt vaak af van de mate waarin het bedrijf betrokken is bij het productieproces. Bedrijven die zelf produceren gebruiken meestal een uitgebreid ERP systeem om informatie te organiseren tussen hun financiële, inkoop-, verkoop- en productieafdelingen.

Bedrijven die productie uitbesteden, gebruiken vaak een kleinere set ERP-tools, waaronder financiële modules, crediteuren, debiteuren, voorraad- en inkoopmodules zonder de module voor productieplanning, aangezien resources doorgaans worden beheerd door outsourcingpartners.

Met een ERP systeem kunnen bedrijven bestellingen volgen van ontvangst tot productie en levering om een ​​beter inzicht te krijgen in voorraadniveaus, levertijden en knelpunten in de productie.

Er zijn tegenwoordig verschillende ERP bedrijfssystemen op de markt met verschillende functies en functionaliteiten. Die allemaal ook dienen om een ​​CFO te voorzien van nauwkeurige financiële rapportage en inzicht in de financiële toekomst van een bedrijf.

Wat is PLM?

Product Lifecycle Management (PLM) is een bedrijfssysteem dat controle biedt over het productrecord in alle ontwikkelingsfasen – van concept tot ontwerp tot productie. Met een PLM systeem kan een bedrijf productgegevens beheren, waaronder artikelen, stuklijsten (BOM’s) en een lijst met goedgekeurde levernanciers. Een PLM systeem stelt een bedrijf ook in staat om wijzigingen in deze productinformatie te volgen en herzieningen hiervan aan de toeleveringsketen door te geven.

Met ingebouwde geautomatiseerde change-management processen in PLM, kunnen belangrijke productbeslissingen, zoals productwijzigingen worden beheerd. Het uitvoeren van technische wijzigingsverzoeken en -opdrachten via een PLM-systeem helpt bij het consolideren, organiseren en volgen van productgegevens op een gecentraliseerde locatie die anders verspreid is over een breed scala van afdelingen.

Door productgegevens in een PLM systeem vast te leggen, hebben fabrikanten op elk moment toegang tot de juiste versie van hun productrecord en kunnen ze een gestroomlijnd veranderingsproces efficiënt structureren.

ERP en PLM ondersteunen verschillende bedrijfsbehoeften. De mogelijkheden van elk systeem:
PLM: Het systeem voor het productERP: Het financiële systeem
Stuklijstbeheer / Bill of materials (BOM) management

Artikelbeheer

Change management (ECR, ECO, ECN)

Document management

Compliance management
 
Inkoop

Voorraadbeheer

Orders

Administratie
 

Hoe passen ERP en PLM bij elkaar?

ERP- en PLM systemen zijn complementaire tools die met elkaar kunnen communiceren, maar toch verschillende bedrijfsbehoeften ondersteunen. PLM is ontworpen om een ​​product te beheren vanuit de initiële documentatie wanneer het wordt herzien en vrijgegeven voor productie. ERP gebruikt de productwaarheid (productgegevens die zijn vastgesteld in een PLM-systeem) om bedrijven te helpen bij het beheren van productiemiddelen en financiële middelen bij andere bedrijfsactiviteiten.

Omdat PLM bedoeld is om de ontwikkeling van een product te beheren en ERP is bedoeld om de resourceplanning voor productie te beheren, is het zinvol om deze tools in opeenvolgende volgorde te gebruiken. Om productgegevens te organiseren en te beheren, moeten productgegevens in eerste instantie worden opgeslagen in een PLM-systeem. Zodra het productontwerp zich heeft ontwikkeld tot een punt waarop middelen moeten worden beheerd om het ontwerp te produceren, is een ERP-systeem dat kan worden geïntegreerd met het bestaande PLM-systeem nuttig. Door ERP te integreren met PLM zijn de meest recente productgegevens op elk moment beschikbaar en kunnen deze worden gedeeld met de andere afdelingen om een ​​nauwkeurige planning te garanderen.

De risico’s van het implementeren van een ERP-oplossing zonder PLM

Het runnen van een bedrijf met uitsluitend een ERP systeem leidt tot een leemte in het productieproces. Bedrijven met alleen een ERP systeem hebben vaak moeite om één ​​van de belangrijkste onderdelen van het bedrijf te organiseren, het productrecord. Door vooraf een PLM systeem te implementeren, kan een organisatie erop vertrouwen dat de productinformatie nauwkeurig wordt beheerd en het ERP systeem met juiste gegevens werkt.

Omdat ERP systemen zijn ontworpen om de stuklijst alleen voor transactionele doeleinden te lezen, missen de meeste effectieve wijzigingsfunctionaliteit en zijn ze hierdoor niet bevorderlijk voor afdelingssamenwerking rond het productrecord. De documentatie van de wijzigingsgeschiedenis is van vitaal belang om te begrijpen welke wijziging heeft plaatsgevonden en wanneer de wijziging van kracht werd. Technische afdelingen hebben ook nauwkeurige informatie over wijzigingsgeschiedenis nodig om ontwerpwijzigingen bij te houden en samen te werken rond productgegevens.

Uiteindelijk loopt een organisatie die een ERP systeem implementeert zonder een aanvullend PLM systeem het risico productveranderingen verkeerd te beheren. Organisaties die minder robuuste oplossingen zoals Excel gebruiken om stuklijsten en wijzigingen te beheren, brengen ook een bedrijf in gevaar met risico’s, bijvoorbeeld dat de verkeerde versie wordt geproduceerd.

Welke problemen ontstaan ​​bij het implementeren van ERP vóór PLM

Fabrikanten die beginnen met een ERP systeem en vervolgens een PLM systeem implementeren, kunnen met verschillende uitdagingen te maken krijgen rond het effectief beheren van het productrecord. Een engineeringteam zonder toegang tot een PLM systeem om ontwerpen te centraliseren en revisies bij te houden, kan bijvoorbeeld onnauwkeurige productgegevens indienen bij een ERP systeem.

Door productdocumentatie en revisiewijzigingen in een PLM systeem te beheren en vervolgens definitieve productgegevens te synchroniseren met een ERP tool, kunnen bedrijven voorkomen dat verkeerde onderdelen worden besteld. Terugroepen van producten en het niet naleven van compliancevoorschriften zijn andere problemen die kunnen optreden wanneer productgegevens niet eerst in een PLM systeem worden beheerd.

Het synchroniseren van gegevens en het opbouwen van een gegevensverbinding kan ook omslachtiger zijn voor een bedrijf wanneer het een PLM systeem implementeert nadat een ERP systeem al in gebruik is. Door productgegevens op te slaan in een PLM systeem en vervolgens automatisch over te zetten naar een ERP-systeem, heeft een bedrijf een veel meer samenhangend en efficiënter productieproces.

Conclusie: De volgorde van implementatie van tools is belangrijk

ERP systemen en PLM systemen hebben verschillende functionaliteiten die een organisatie volledige controle geven over haar productieprocessen. Deze tools zijn echter niet uitwisselbaar. Een ERP systeem helpt een bedrijf de transactieactiviteiten rond het bouwen van een product te beheren, terwijl een PLM systeem het verhaal van een product op een specifiek tijdstip en de geschiedenis van het productrecord vertelt.

Wanneer u uw productieproces organiseert met een een effectief PLM systeem voordat u het integreert met een compatibel ERP systeem, worden organisatorische inefficiënties en overgangskosten geminimaliseerd en worden de mogelijkheden van elk systeem in de hele organisatie geoptimaliseerd.